Dit zijn de zendingswerkers van 2022 - Laat je inspireren en help mee met hun missie - Zendingsmaatje

William en Monica JansenFilipijnen

Wij zijn William en Monica Jansen. Samen met ons zoontje Misha worden wij begin 2023 uitgezonden naar de Filipijnen en gaan we wonen en werken vanuit de hoofdstad Manilla.

We verlangen ernaar om onze gaven en talenten in te zetten in Gods wereldwijde Koninkrijk; om zo terug te geven wat wij van Hem ontvingen. Met onze onderwijsachtergrond en ervaring in jeugdwerk willen wij aan dit verlangen invulling geven en zo van betekenis zijn voor de wereldkerk. De Filipijnen is een land wat Gods Evangelie nodig heeft. Gods Evangelie juist voor de jongeren in de kerk, zodat zij groeien in geloof en Gods blijde boodschap verder delen!

Herman en Anneloes Meijer – Malawi

Wij zijn Herman en Anneloes Meijer. We hopen samen met onze zoon Ralf, voor een periode van een jaar, in Blantyre in Malawi te gaan wonen om dienstbaar te zijn aan de christenen daar.

Al vanaf het begin van onze relatie spreken we uit dat we ons graag willen inzetten binnen Gods wereldwijde kerk. Op dit moment weten we ons geroepen om onze gaven en talenten in te zetten in de kerk van Malawi. Herman zal het Bijbelstudieprogramma uitrollen en Anneloes zal met haar journalistieke achtergrond de communicatie met de Nederlandse kerken vorm geven.

Wilma de Vries – Albanië

Ik ben Wilma de Vries uit Urk en ik word uitgezonden naar Albanië.

Al jong mocht ik ervaren hoe goed de HEERE is, maar ook ervaren dat Hij veel te veel geeft om voor mijzelf te houden. Het is dan ook mijn verlangen geworden om de zorg, liefde en genade door te geven aan hen die het zo veel minder getroffen hebben in het leven dan ik. Dit wil ik doen door mijn werk en mijn talent in de gezondheidszorg in te zetten in Albanië.

Gerrit Vreugdenhil – Colombia

Ik ben ds. Gerrit Vreugdenhil, getrouwd met Corine en samen hebben we drie kinderen. We hebben van 1998-2007 in Chili als zendingsechtbaar gewerkt en daarna ben ik predikant geweest in Woerden en Gouda. Ik heb de roeping ontvangen om als docent Oude Testament te werken aan het seminarie in Colombia.

Mijn liefde voor de wereldkerk, mijn passie voor het theologisch onderwijs, mijn verlangen om predikanten toe te rusten en mijn ervaring in Chili komen hiermee samen. Ik hoop met de studenten te kunnen delen wat ik over de Heilige Geest en geestelijke strijd heb ervaren, tegelijk wil ik ook van hen leren hoe zij het geloof handen en voeten geven en deze ervaringen delen in de Nederlandse gemeenten.