Het verhaal van Johan en Willeke Vrij - Zendingsmaatje

We woonden met plezier in Monster, hadden beiden een leuke baan en veel familie en vrienden om ons heen. Na ruim 10 jaar huwelijk kwam onze zoon Abel en later onze dochter Mirjam als geschenk.

Op een dag werd Johan bij het voorlezen uit de Bijbel geraakt door de tekst over Abraham die op reis gaat naar het land dat God hem wijst. Ook bij Willeke leefde de vraag of het nu toch tijd was om zendingswerk te gaan doen. Tijdens een gesprek ’s avonds op de bank werd het onderwerp zendingswerk aangekaart en waren we beiden verrast dat het ons allebei bezig hield. Het was ons duidelijk dat God ons hierin leidde.

We gingen verder in het zoekproces en hadden contact met de GZB. Eerst hadden we geen beeld van Albanië. Maar het werk dat werd gevraagd, kerkelijk opbouwwerk bij twaalf gemeenten in Albanië en Kosovo, sluit mooi aan op Johans studie voor kerkelijk werker en ervaring als missionair – en jeugdouderling.

Willeke werkt als coach voor gezinnen met diverse problemen, zoals in de opvoeding. Ook in Albanië leven opvoedvragen. Zij gaat onderzoeken welke behoeften er op dit vlak zijn, en gaat daar vervolgens mee aan de slag. En die moeilijke taal? Als God van ons vraagt de zending in te gaan, zal Hij ons daarbij ook wel helpen.

Al voor €5 per maand kun jij Johan en Willeke helpen bij hun missie. Doe je mee? Word dan hun Zendingsmaatje!